Acțiuni și rezultate

Proiectul are două componente majore:

I. Planificarea teritoriului cu includerea preocupărilor pentru biodiversitate prin implicarea activă a sectoarelor economice cheie. Această componentă se va concentra asupra unei zone pilot, Judeţul Braşov, şi va disemina rezultatele la nivel naţional în România, fiind planificate următoarele acţiuni principale:

• Va trebui evaluat nivelul de informare şi cunoaştere cu privire la biodiversitate şi Natura 2000 pentru principalii factori interesaţi, mai exact pentru patru sectoare economice – agricultură, silvicultură, ape şi gestionarea fondului de vânătoare – pentru a determina ce anume este necesar pentru sprijinirea implicării lor active în procesele de planificare teritorială.

• Vor fi elaborate seturi de instrumente/ ghiduri privind modul de reflectare a preocupărilor legate de biodiversitate şi a obiectivelor Natura 2000 în planurile teritoriale, precum şi în planurile sectoriale şi în managementul de zi cu zi al resurselor naturale pentru cele 4 sectoare economice cheie. Se are în vedere elaborarea unui Set de Instrumente pentru Biodiversitate şi Natura 2000 pentru Sectoarele Economice Cheie şi a unui Ghid pentru Planificarea Teritorială şi Conservarea Biodiversităţii.

• Seturile de instrumente vor fi folosite ca punct de plecare la seminariile informative la nivel regional în zona pilot pentru reprezentanţii sectoarelor economice cheie şi pentru autorităţile responsabile cu planificarea teritorială.

• Va fi oferit sprijin pentru testarea instrumentelor/ ghidurilor la elaborarea unui plan teritorial în cadrul unui proces participativ în zona pilot.

Rezultate anticipate:

• Informaţii privind nivelul de cunoaştere şi acceptare la cele 4 grupuri ţintă, pe baza a cel puţin 120 de chestionare în judeţul Braşov ca zonă pilot, şi cel puţin 200 de chestionare online, privind importanţa biodiversităţii şi a Natura 2000 şi nivelul de înţelegere a modului în care sectoarele respective pot contribui la dezvoltarea şi implementarea planurilor teritoriale.

• Setul de instrumente pentru Biodiversitate şi Natura 2000 pentru Sectoarele Economice Cheie şi Ghidul pentru Planificarea Teritorială şi Conservarea Biodiversităţii disponibile online, cu informaţii bine structurate disponibile pentru experţii din cele 4 sectoare economice cheie şi pentru autorităţile responsabile cu planificarea teritorială, privind probleme legate de conservarea biodiversităţii (inclusiv Natura 2000) relevante pentru cele 4 sectoare şi modul de reflectare a acestora în planificarea teritorială.

• Experţi în planificarea teritorială care dispun de o bună înţelegere şi cunoştinţe privind organizarea proceselor de planificare participativă pentru includerea preocupărilor legate de biodiversitate în planurile lor teritoriale.

• Cel puţin 100 de reprezentanţi din instituţii, organizaţii şi companii relevante sunt informaţi cu privire la metodologia de planificare teritorială care ia în considerare preocupările privind biodiversitatea şi Natura 2000. Participanţii la seminarii vor avea niveluri de informare/ cunoştinţe cu cel puţin 60% mai bune privind modul în care să iau în considerare preocupările legate de biodiversitate şi obiectivele Natura 2000 în activităţile de zi cu zi de utilizare a terenurilor şi a resurselor naturale şi în planificarea teritorială/ strategică.

• Un Plan Teritorial Judeţean îmbunătăţit pentru Braşov, care să încorporeze preocupările privind biodiversitatea, inclusiv obiectivele siturilor Natura 2000.

• Creşterea capacităţii autorităţilor coordonatoare din judeţul Braşov de elaborare a planurilor teritoriale în cadrul unui proces participativ, cu reflectarea corespunzătoare a preocupărilor privind biodiversitatea şi a obiectivelor de management Natura 2000.

 

II. Îmbunătăţirea capacităţii administratorilor Natura 2000 de comunicare în legătură cu Natura 2000 la nivelul UE. Vor fi implementate următoarele acţiuni:

  • Realizarea unei evaluări specifice a necesarului de instruire pentru comunicare în vederea îmbunătăţirii aptitudinilor de comunicare pentru managerii siturilor Natura 2000.

• Elaborarea unui Set de Instrumente de Comunicare pentru Natura 2000 şi a unui Program de Instruire în Comunicare pentru  Natura 2000 destinate managerilor de situri din Europa.

• Organizarea unor evenimente de instruire în comunicare pentru persoanele implicate în managementul Natura 2000, cu ajutorul programelor de instruire elaborate în cadrul proiectului.

Rezultate anticipate:

• Identificarea nevoilor specifice de instruire pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

• Elaborarea criteriilor şi modelului de cele mai bune practici de comunicare pentru Natura 2000 şi diseminarea acestora prin Setul de Instrumente de Comunicare Natura 2000, cu cel puţin 20 de exemple de cele mai bune practici din cel puţin 20 de ţări fiind colectate şi diseminate.

• Programul de Instruire în Comunicare pentru Natura 2000 destinat managerilor Natura 2000, adaptabil la diferite ţări din UE.

• Creşterea capacităţii de comunicare privind Natura 2000 pentru cel puţin 15 persoane.

 


Fatal error: Call to undefined function c_lang() in /home/emenatur/public_html/wp-content/themes/propark/footer.php on line 83