Scop și obiective

Proiectul ” Manageri  Eficienți pentru o Natura 2000 eficientă” – EME Natura 2000 are ca scop  creșterea capacității de administrare a siturilor Natura 2000 din România prin dezvoltarea abilităților de comunicare ale administratorilor Natura 2000 și prin sprijinirea integrării unor elemente de conservare a biodiversitatii în procesul de planificare teritorială atât în interiorul siturilor cât și în zonele vecine.

O componentă importantă a acestui proiect este  furnizarea  unor programe de training în comunicare precum și distribuirea unor manuale de comunicare,  pentru administratorii de situri Natura 2000.

De asemenea proiectul va îmbunătăți procesul de  planificare teritorială din România prin includerea unor elemente de biodiversitate și prin îndrumarea celor mai importante sectoare economice care folosesc resurse naturale, să contribuie activ la elaborarea unor planuri teritoriale regionale care să reflecte elemente de biodiversitate, inclusiv obiectivele rețelei Natura 2000.


Fatal error: Call to undefined function c_lang() in /home/emenatur/public_html/wp-content/themes/propark/footer.php on line 83