Informații generale

Programul LIFE+ este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu. Obiectivul sãu general vizeazã implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a legislaţiei de mediu ale UE prin co-finanţarea proiectelor care adaugã valoare spaţiului european.

LIFE a debutat în anul 1992, iar în prezent s-au încheiat deja trei faze: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III (2000-2006). Între 1992 şi 2006, LIFE a co-finanţat 3.104 proiecte pe teritoriul UE, cu o contribuţie de aproximativ 2,2 miliarde de euro pentru protecţia mediului. Actuala fazã a programului este LIFE+ şi se desfăşoară în perioada 2007-2013, cu un buget de 2,143 miliarde de euro.

Actualul Program LIFE+ se desfãşoarã în perioada 2007 – 2013 şi a intrat în vigoare prin aprobarea Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului UE privind Instrumentul Financiar pentru Mediu ( LIFE+), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L149 din 9 iunie 2007.

România a obţinut co-finanţare LIFE pentru primele proiecte în anul 1999. Până în prezent, ţara noastră este beneficiarul a 65 de proiecte LIFE. În sesiunea 2010, şase proiecte româneşti au fost alese pentru co-finanţare LIFE+. În prezent, 35 de proiecte naţionale se află än evaluare pentru a obţine co-finanţarea Comisiei Europene, prin intermediul instrumentului financiar de mediu LIFE+ 2011.

În România, Ministerul Mediului şi Pădurilor îndeplineşte rolul de Autoritate Naţională LIFE+.

În perioada 2007 – 2013, Comisia Europeanã va lansa câte o sesiune de depunere de proiecte pe an. Propunerile de proiecte trebuie sã fie eligibile pe una dintre cele trei component ale Programului LIFE+:

• Natură şi Biodiversitate
• Guvernare şi Politici de Mediu
• Informare şi Comunicare

 

 


Fatal error: Call to undefined function c_lang() in /home/emenatur/public_html/wp-content/themes/propark/footer.php on line 83