Natura 2000 în Europa

Natura 2000 este elementul central al Politicii Natura si Biodiveristate a Uniunii Europene. Aceasta reprezintă o rețea largă de arii naturale protejate din UE, stabilite în conformitate cu Directiva Habitate din 1992.

Scopul rețelei este de a asigura supraviețuirea pe termen lung a speciilor și a habitatelor celor mai valoroase și amenințate din Europa. Acesta consta în arii speciale de conservare (ASC) desemnate de către statele membre în temeiul Directivei Habitate, și include, de asemenea, arii de protecție specială (APS) care au fost desemnate în temeiul Directivei Păsări 1979.

Natura 2000 nu reprezintă un sistem de rezervații naturale stricte, unde toate activitățile umane sunt excluse. În timp ce rețeaua va include cu siguranță rezervații naturale, cea mai mare parte a terenului este probabil să continue să fie în proprietate private unde accentul va fi pus pe asigurarea faptului că gestionarea viitoare este durabilă, atât punct de vedere ecologic cât și economic. Înființarea acestei rețele de arii protejate îndeplinește, de asemenea, o obligație comunitară în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind Diversitatea Biologică.

Natura 2000 se aplică siturilor de pasari si habitate, care sunt împărțite în regiuni biogeografice. Aceasta este valabil și pentru mediul marin.

Barometrul Natura 2000 oferă informații statistice actualizate cu privire la progresele înregistrate în stabilirea rețelei Natura 2000, sub Directiva Păsări și Directiva Habitate.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/


Fatal error: Call to undefined function c_lang() in /home/emenatur/public_html/wp-content/themes/propark/footer.php on line 83